اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به ۱۲ واحد تولیدی برتر

در مراسم اعطای نشان اقتصاد مقاومتی از ۱۲ واحد برتر حوزه اقتصاد مقاومتی تجلیل شد.

وقایع صنعت  – ۲۵۰ واحد تولیدی برای شرکت در جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی استان تهران به صورت تخصصی ارزیابی شدند که در نهایت به ۱۲ واحدی که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند، نشان اقتصاد مقاومتی اعطا شد.

الگوسازی مناسب در عرصه تولید کالا و خدمات، ایجاد فضای رقابتی مناسب در افزایش کیفیت تولید کالا و خدمات، گسترش ضریب نفوذ گفتمان اقتصاد مقاومتی در واحد‌های تولیدی و خدماتی و همچنین هدایت عرصه تولید در زمینه پیروی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اهداف جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی عنوان شده است.

https://vaghayesanat.ir/710801کپی شد!
8509