ایلام خوراک خبرخوان خوراک اتم

اخبار حوزه صنعت استان ایلام

در نشست بررسی مشکلات واحدهای پایین دستی صنایع پتروشیمی تاکید شد: به صنعت پتروشیمی صرفا در حوزه اشتغال و توسعه صنعتی نگاه می شود و به زنجیره ارزش افزوده صنعت توجه ویژه نشده که نیاز به اصلاح دارد.