تیتر دو خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با اشاره به قانون کمیته برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرات فولاد دیگر توجیه اقتصادی ندارد و رکود بازار و تاثیر آن بر سفره مردم طی چند ماه آینده مشهود می‌شود.