تیتر پنج خوراک خبرخوان خوراک اتم

اختلال در بازار و صنعت آهن و فولاد به واسطه محدودیت‌های برق در حالی ایجاد شده که صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور نیز به واسطه مقررات ارزی تحت فشار است! قیمت ارز در بازار آزاد فاصله بیش از ۴۰ درصدی با نرخ ارز نیمایی دارد و همزمان کلیه صادرکنندگان زنجیره آهن و فولاد ایران ملزم به بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ نیمایی هستند.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: بیش از ۱۰هزار بنگاه راکد در دولت سیزدهم احیا شده است که احیا این میزان بنگاه غیرفعال اقدام بزرگی در بخش بهره وری بود.