ورزشي خوراک خبرخوان خوراک اتم

پلمب ۸ استخر در اهواز

00:41
هورنیوز – شایسته شمی پور گفت: با گرم شدن هوا و افزایش رغبت مردم به استفاده از استخرها، نظارت کارشناسان سلامت محیط از این اماکن بیشتر شد، به…