ابراهیم رئیسی خوراک خبرخوان خوراک اتم

هورنیوز – غلامرضا شریعتی استاندار اسبق خوزستان در نامه ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، از اظهارات اخیر مقامات دولت سیزدهم به شدت انتقاد کرده است….