بازرسی خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: به دنبال این هستیم تا با ویرایش سوم نظام نامه بازرسی صنعت پتروشیمی، شبکه بزرگ و یکپارچه ای در راستای رشد و ارتقای عملکرد پتروشیمی ها ایجاد شود.

سازمان بازرسی کشور خط مقدم مبارزه با فساد؛

با ورود مقتدرانه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص متخلفین پتروشیمی امیرکبیر دستوراتی صادر شد که نشان از عزم جدی قوه قضائیه و دولت در مواجه با این موارد است و امیدواریم یک چنین روند ادامه پیدا کند تا مردم همچنان احساس کنند که مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته با جدیت به دنبال منکوب کردن سرشاخه های تخلف و فساد هستند.

پلمب ۸ استخر در اهواز

00:41
هورنیوز – شایسته شمی پور گفت: با گرم شدن هوا و افزایش رغبت مردم به استفاده از استخرها، نظارت کارشناسان سلامت محیط از این اماکن بیشتر شد، به…
هورنیوز – پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مجمع عمومی سالانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای این…