محمد مخبر خوراک خبرخوان خوراک اتم

در نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ مطرح شد:

نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ به ریاست معاون اول رئیس ‌جمهور برگزار و ۵ درخواست وزارت نفت برای توسعه میادین نفت و گاز خصوصا در مناطق مشترک با کشورهای همسایه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.