مطالبه گری خوراک خبرخوان خوراک اتم

هورنیوز – آقارضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر فراهم کردن بستر کار برای بخش خصوصی گفت: سهمیه امسال برای ایجاد اشتغال در خوزستان…