نرخ خوراک خبرخوان خوراک اتم

هورنیوز – شرکتهای گروه پتروشیمی(اوره) با افزایش سودآوری ۱۰۰ درصدی در فصل بهار در مقایسه با بهار سال قبل مواجه شدند.   بر این اساس؛ جدول گزارش سودآوری شرکت های…