کربوهیدرات خوراک خبرخوان خوراک اتم

هورنیوز – کربوهیدرات‌ها یکی از سه عنصر اصلی در کنار چربی و پروتئین هستند که همه غذاهای ما را تشکیل می‌دهند. کربوهیدرات‌ها در مقادیر مختلف در مواد غذایی…

افزایش سوءتغذیه در ایران

08:41
هورنیوز – افزایش کمرشکن هزینه‌های زندگی، طبقه متوسط را به زیرخط فقر کشانده و خانواده‌های فقیر را به حاشیه پرتاب کرده است. با گسترش فقر در جامعه و…