گسل خوراک خبرخوان خوراک اتم

بحران در ایران مدیر ندارد

08:41
هورنیوز – متروپل در مقابل برج‌های بزرگ تهران حتی به چشم نمی‌آید. یک ساختمان ۱۰ طبقه که هنوز افتتاح نشده بود. اما برج‌های تهران که عمدتا در شمال…