آیا استانداری خوزستان از متروپل مسجدسلیمان خبر دارد؟

هورنیوز –  تا دلتان بخواهد در کشور ساختمان‌های دارای پتانسیل متروپل شدن داریم. منتهی تا دیروز بدلیل کمبود اطلاعات و دانش فنی، متوجه اصل داستان و عمق فاجعه نبودیم.

ساختمانی ۳۲ واحدی در مسجدسلیمان که معلوم نیست کدام مهندس ناظری به آن پایان کار داده و کدام کارشناس شهرداری آن را تائید کرده است. اگر اتفاقی در مسجدسلیمان بیفتد، مستقیما فرماندار و استاندار خوزستان را مقصر حادثه اعلام می‌کنیم. ما قبل از وقوع هشدار داده ایم و منتظر دریافت توضیحات هستیم.

 

منبع: گوناگون

https://vaghayesanat.ir/705654کپی شد!
22