باشگاه‌های ورزشی خوزستان زیر ذره بین بازرسان

هورنیوز – بهنام قلی بیک گفت: بازرسی‌ها به صورت یکپارچه و مداوم در سطح استان توسط ناظران هیات پزشکی ورزشی خوزستان در حال اجرا است و بازرسی‌ها نیز طبق فرم ستاد نظارت انجام می‌شوند.

 

او مواردی چون تعداد مربیان در باشگاه، مجوز باشگاه، کارت مربیگری، کارت بهداشت، بیمه ورزشی، استاندارد سالن و تجهیزات ورزشی، نبود داروهای ممنوعه، مکمل‌های مجاز و غیرمجاز در باشگاه‌ها و … را از موارد مدنظر در حین بازرسی عنوان کرد.

 

مسئول ستاد نظارت بر اماکن ورزشی هیات پزشکی ورزشی خوزستان می‌گوید: در حین بازرسی‌ها اگر متوجه وجود مکمل‌ها و دارو‌ها چه با برچسب وزارت بهداشت و چه بدون این برچسب شویم، با باشگاه متخلف برخورد شده و این دارو‌ها و مکمل‌ها جمع آوری می‌شوند.

 

به گفته این مقام مسئول، این بازرسی‌ها از اردیبهشت‌ماه در سطح استان آغاز شد و تاکنون نیز ادامه‌دارد.

https://vaghayesanat.ir/705663کپی شد!
22