تغییرات مدیریتی پتروشیمی مسجدسلیمان آغاز شد

هورنیوز – با دستور محمد اسکندری رئیس صندوق بازنشستگی کشور، سعید آتشباری از نائب رئیسی هیئت مدیره، عضویت در هیئت مدیره و کمیته فروش شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار و مهدی محمدی به جای وی منصوب شد.

 

شایان ذکر است حضور سعید آتشباری در پتروشیمی مسجدسلیمان در بیش از یک ماه گذشته با حواشی و نارضایتی های فراوان همراه بود که صندوق بازنشستگی با این تصمیم او را عزل نمود.

 

اصرار بر جذب و استفاده از مدیران غیر بومی و پروازی در پتروشیمی مسجدسلیمان از سوی آتشباری، با انتقادات فراوانی از سوی مردم و مسئولان محلی و اُستانی همراه شد و او در واکنش به این انتقادات، چند روزی است که محل کار خود را به حالت قهر رها کرده است.

https://vaghayesanat.ir/705838کپی شد!
21