سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات استانداری خوزستان فعال شد

هورنیوز – سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استانداری خوزستان به آدرس www.iranfoia.ir جهت دسترسی مردم به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی پس از توقف چند ساله با پیگیری روابط عمومی استانداری خوزستان مجددا فعال سازی و در دسترس قرار گرفت.

 

این سامانه یکی از بسترهای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می شود . به این ترتیب که مردم می توانند در بستر سامانه درخواست اطلاعات نمایند وسازمان‌های فعال به درخواست های ثبت شده برای دسترسی به اطلاعات پاسخ می‌دهند.

 

در این سامانه می‌توان دسترسی به اطلاعات(هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد) را درخواست کرد. منظور از اطلاعات،‌ داده‌هایی است که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده‌ باشد.

 

درخواست هایی نظیر: شکایت از عملکرد سازمان، پیگیری شکایت ثبت شده در سازمان، درخواست وام، درخواست دریافت یارانه، بسته معیشتی، تأیید یا تکذیب اخبار، اعلام موضع رسمی دستگاه نسبت به موضوع خاص جزء کارکرد این سامانه نیست و‌ درخواست دسترسی به اطلاعات محسوب نمی شود و پاسخی برای این نوع از درخواست‌ها در این سامانه قابل ارائه نیست.

 

مهلت پاسخگویی به هر درخواست، ۱۰ روز است و سازمان‌ها و دستگاه ها باید در مهلت مقرر قانونی پاسخ را در سامانه ارائه دهند. زمانبندی پاسخ و رسیدگی به شکایت نیز به همین صورت است.

https://vaghayesanat.ir/705867کپی شد!
26