آب شرب مورد استفاده در صنعت پتروشیمی در اختیار مردم و کشاورزان قرار گیرد

هورنیوز – رئیسی اظهارکرد: این شرکت برکات زیادی برای استان دارد اما ضرورتی ندارد از آب شرب در آن استفاده شود بلکه باید از پساب بهره گرفته شود.

 

وی بیان داشت: حداکثر تا پایان سال جاری ظرفیت ها فراهم شود که آب شرب و کشاورزی که اکنون پتروشیمی استفاده می کند، در اختیار مردم قرار گیرد.

https://vaghayesanat.ir/705924کپی شد!
50