مقایسه عملکرد ۳ ماهه ۱۶ نماد پتروشیمی/ کدام نماد عملکرد بهتری در خردادماه داشته است؟

هورنیوز – ۱۶ نماد پتروشیمی گزارش عملکرد سه ماهه خود را اعلام کردند. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و این گزارش اکثر نماد‌ها، تراز مثبت و خوبی را در عملکرد ۳ ماهه منتهی به خرداد را گزارش کرده اند. کدام نماد عملکرد بهتری را در ۳ ماهه منتهی به خردادماه داشته است؟

 

«پارس»
شرکت پتروشیمی پارس گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۱۷۳۰۱ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵۸۶۹ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزایش داشته است.

 

«خراسان»
شرکت پتروشیمی خراسان گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۱۹۵۳ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۹۷۰ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد.

 

«شیراز»
شرکت پتروشیمی شیراز در ۳ ماهه منتهی به خرداد از فروش محصولات خود ۴۸۹۸ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۱۳۳۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸۷ درصد رشد داشته است.

 

«شبصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در مدت ۳ ماهه خرداد ۱۴۰۱ حدود ۶۹۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۲۱ میلیارد تومان فروش را به ثبت رساند.

 

« کرماشا»
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در ۳ ماهه منتهی به خرداد از فروش محصولات خود ۱۷۸۹ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۷۹۱ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۳ درصد رشد داشته است.

 

«شفن»
شرکت پتروشیمی فن آوران در ۳ ماهه منتهی به خرداد از فروش محصولات خود ۲۱۰۲ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۷۶۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.

 

«مارون»
شرکت پتروشیمی مارون گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۹۰۵۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۳۰۴۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است.

 

«جم»
شرکت پتروشیمی جم در ۳ ماهه منتهی به خرداد از فروش محصولات خود بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۰۱۷ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته است.

 

«شپترو»
شرکت پتروشیمی آبادان گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۳۵۹ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد افزایش داشته است.

 

«اروند»
شرکت پتروشیمی اروند در ۳ ماهه منتهی به خرداد از فروش محصولات خود ۴۷۰۹ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۱۸۳۳ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.

 

«شاروم»
شرکت پتروشیمی ارومیه گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۱۳۸ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۶۳ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است.

 

«شگویا»
شرکت پتروشیمی تندگویان گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۵۶۱۳ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۱۹۶۲ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد.

 

«شفارا»
شرکت پتروشیمی فارابی در ۳ ماهه منتهی به خرداد از فروش محصولات خود ۲۳۳ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۹۳ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد رشد داشته است.

 

«آریا»
شرکت پلیمر اریا ساسول گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۷۶۸۷ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۲۷۶۲ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش داشته است.

 

«پترول»
شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در خرداد ماه از معاملات خود ۲۰ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۷۴۷۴ میلیارد تومان رسید و ۱۳۶۶ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

https://vaghayesanat.ir/706242کپی شد!
29
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *