حاکمیت منطقه آزاد بر اساس دستور رئیس جمهور به کجا رسید؟

هورنیوز – ۱۰ روز از ابلاغ رییس جمهور مبنی بر حاکمیت منطقه آزاد اروند بر شهر‌های آبادان و خرمشهر می‌گذرد.

 

مصوبه‌ای که بر اساس آن قرار بود تشکیل شورای تامین، معرفی فرمانداران و شهرداران، مسئولان گمرگ و مدیریت سایر ادارات در منطقه آزاد با پیشنهاد و زیرنظر مدیرعامل منطقه آزاد اروند انجام شود، اما نشد.

 

در همین زمینه خبرنگار ما موضوع مذکور را از معاون حقوقی و امورمجلس شورای عالی مناطق آزاد پیگیری کرد. حسین گروسی بار دیگر بر اساس ماده ۶۵ احکام دائمی مناطق آزاد تاکید کرد: همه اقدامات دولت در مناطق آزاد اروند باید با مدیریت مدیرعامل منطقه آزاد اروند اجرایی شود.

 

وی این راهم گفت که ادامه اجرایی نشدن آن در منطقه آزاد اروند قصور در اجرای قانون شفاف مناطق آزاد کشور است.

 

https://vaghayesanat.ir/706734کپی شد!
23