انتقاد اقتصادی مجلسی‌ها از دولت

هورنیوز – محمود عباسزاده در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز (یکشنبه) مجلس گفته: متاسفانه مطالبات مردم به تامین نان خالی نزول پیدا کرده است. این چه مدیریتی است؟

 

این نماینده مجلس گفته آقایانی که نمیتوانند نان خالی سفره مردم را مدیریت کنند، مسئولیت را واگذار کنند. همچنین فرهاد بشیری، دیگر نماینده مجلس هم در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس گفت: قیمت اقلام خوراکی پرمصرف مردم افزایش داشته و تیم اقتصادی دولت نتوانسته مدیریت دقیقی در امور اقتصادی داشته باشد. طبق گفته او ۳۷ قلم خوراک پرمصرف مردم ۵۱ درصد تورم داشته است و نیاز به اقدام جدی و برنامهریزی دقیق از سوی تیم اقتصادی دولت برای کاهش قیمتها وجود دارد.

https://vaghayesanat.ir/706840کپی شد!
28