پشت پرده زیان ۲ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه

هورنیوز – بانک سرمایه در سال گذشته حدود ۸۸۶ میلیارد تومان از مطالبات قبلی خود را وصول کرده و بدهی ارزی بانک هم کاهش داشته و وضعیت ارزی آن به مثبت ۲.۴ میلیون دلار رسیده است، اما امسال این بانک وضعیت بدتری در گزارش سه ماهه پیدا کرده، به طوری که بانک سرمایه با سرمایه ثبت شده ۴۰۰ میلیارد تومانی طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰۰۳ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است.

 

در واقع شرکت بانک سرمایه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۵۰۹ تومان زیان شناسایی کرده این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۴۶۳ تومان زیان شناسایی کرده بود.

https://vaghayesanat.ir/706913کپی شد!
23