کادر درمان در نوبت دریافت مطالبات، واریز خارج از عرف ۵۰ میلیون تومانی به حساب رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز!

هورنیوز – بر اساس گزارش رسیده به این رسانه، در روزهایی که کادر بهداشت و درمان خوزستان دچار مشکلات فراوانی در خصوص معیشت خود هستند و مطالبات این افراد با تاخیر فراوان پرداخت می شود مطابق اسناد مالی، مبلغ ۲۵ میلیون تومان بابت بستن حساب های دانشگاه و مبلغ ۲۵ میلیون تومان بابت تهاتر مالیاتی سال ۱۴۰۰ به حساب محمدحسین سرمست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز واریز شد!؟

 

این پرداخت خارج از عرف در صورتی انجام گرفته که وی تنها ۳ ماه از سال ۱۴۰۰ بعنوان سرپرست دانشگاه مذکور منصوب شده و چنین دریافتی تنها بعد از ۳ ماه علاوه بر دریافت کارانه و فوق العاده مدیریت، در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور بی سابقه بوده است.

کسی که داعیه دار مدیریت انقلابی است برای دریافت چنین پول هایی از بیت المال چه توجیهی دارد؟ آن هم در زمانی که کارانه و اضافه کار پانصد هزارتومانی کادر درمان به بهانه کمبود اعتبار پرداخت نمی شود. لذا خواستاریم دستگاه های نظارتی دریافتی های محمد حسین سرمست را مورد بررسی قرار دهند.

 

این رسانه در خصوص گزارش رسیده مذکور، منتظر پاسخ از دانشگاه علوم پزشکی اهواز است.

https://vaghayesanat.ir/707008کپی شد!
28