برگزاری نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی

هورنیوز – نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با حضور قائم مقام شهردار، معاونین شهردار، مدیران مناطق هشتگانه، مدیران عامل و روسای سازمانهای وابسته در سالن جلسات شهرداری مرکز برگزارشد.

 

سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز با اشاره به ظرفیت های برنامه های پیشین شهرداری اهواز ۱۴۰۵ افزود: سطح استراتژیک برنامه اهواز۱۴۰۵ با محوریت معاونت برنامه ریزی تدوین شده است و برنامه عملیاتی با مشارکت مدیران و سایر کارشناسان خواهد بود که درماه آینده جمع بندی بخش عملیاتی برنامه انجام خواهد شد.

 

او با اشاره به نتیجه محوربودن برنامه اهواز ۱۴۰۵ اظهارکرد: در این شکل از برنامه ریزی هویت کارها بستگی به نتایج دارد نه صرفا وظایف واحد های سازمانی.

 

وی در ادامه تصریح کرد: محتوای برنامه عملیاتی به میزانی که در راستای تحقق اهداف اثر گذار باشد، انتخاب می شود؛ مثلاً در بحث روان سازی عبور و مرور، اگر هدف افزایش سرعت سفر باشد، توسعه معابر صرفا نمی تواند اثر گذار باشد. همچنین طرح ترافیکی، خدمات الکترونیکی، شهرسازی، ساماندهی مشاغل شهری و … موثر است.

بهار حبیبیان مجری امور برنامه ریزی ضمن ارایه چکیده از مراحلی برای تعیین سطح راهبردی برنامه سوم اهواز در افق ۱۴۰۵ اظهارکرد: ارزشهای این برنامه شامل شایسته سالاری و شهروند مداری است.

 

وی بیان کرد: بر اساس مقتضیات شهر اهواز و مطالعه الگوهای محتوایی زیست پذیری به عنوان الگوی محتوایی برنامه اهواز ۱۴۰۵ انتخاب شد.

 

حبیبیان توضیحاتی درمورد شاخص های زیست پذیری، ابعاد و الزامات زیست پذیری، بازنگری ماموریت، انتخاب چشم انداز، معیارهای انتخاب چشم انداز و فرایند انتخاب چشم انداز ارائه کرد.

 

وی در مورد استخراج مشکلات و مسائل شهری و شهرداری، زمینه های موضوعی استخراح شده مشکلات شهر و شهرداری، فرآیند تدوین مقاصد راهبردی، کمیته راهبردی برنامه و جدول تدوین مقاصد استراتژیک توضیحاتی ارایه کرد.

 

در ادامه مدیران حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مطالب ارائه شده پرداختند.

 

سید رشید شجاعی نژاد رئیس سازمان پارکها و فضای سبز نیز با اشاره به اینکه سیاست های تدوین برنامه با سیاست شهرهای دلسوز انجام شود، اظهارکرد: در بحث ماموریت واقعی تر به وضعیت شهر اهواز نگاه شود و شهرداری عمومی و مستقل است و مدیریت واحد شهری در دست شهرداری نیست و ارگانهای دیگر هم در مدیریت شهری موثر هستند.

 

آرش در مدیر منطق پنج در این جلسه بیان کرد: در بحث ابعاد اصلی سیستم، نهادهای فرهنگی، اجتماعی و .. داریم و بحث اقتصادی تاثیر زیادی دارد؛ تا کار و تلاش ومنابع نداشته باشیم این مباحث تاثیرشان کم خواهد بود. همچنین نهادی های مدیریتی هرکدام یک راهکارهایی دارند که باید در محیط های شهری کارکنند.

 

نادر بیت سیاح سرپرست شهرداری منطقه چهار با اشاره به طرح جامع جدید و اینکه طرح تفصیلی هنوز آغاز نشده است، توضیحاتی در مورد فضای سبز و فضای باز در طرح جامع جدید ارایه کرد.

 

امیر آهن جان مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل هم به کار پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۹۸ که در مورد ارزیابی و سنجش زیست پذیری کلانشهر اهواز انجام شده بود اشاره و بیان کرد: بحث اقتصاد و نفت در اهواز در نظر گرفته شود.

 

فرزین حاتمی مدیرشهرداری منطقه سه به مبحث ماموریت و راهبرد اشاره و تصریح کرد: روشهای مختلفی برای تحلیل محتوا داریم، تحلیل کتابخانه ای، میدانی و .. که باید به نقطه اشباع در تحلیل محتوایی برسیم.

 

علی شمسی مدیرکل حوزه شهردار بیان کرد: در برنامه پنج ساله آینده به خود باور رسیدن شهروندان اهواز در حوزه فرهنگ و آموزش شهروندی بیشتر دیده شود.

 

سید محمد پژوهیده رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تصریح کرد: در شناسایی مسایل شهری از شرکت های دانش بنیان استفاده شود. همچنین هوشمند سازی در کسب و کار شهروندان تاثیر زیادی دارد.

 

رمضان سواری رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار به بحث محله محور و توسعه متوازن اشاره کرد و افزود: برنامه با نظام های حاکمیتی هم راستا باشد و بتوانیم مشاغل را ساماندهی کنیم.

 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز در پایان بیان کرد: تمام تلاشمان این است که همفکر شویم و زاویه نگاهمان به موضوعات شهری یکی شود و در اجرا با موفقیت به سمت جلو حرکت کنیم. همچنین در برنامه ریزی ها تغییر به سمت مثبت باشد و برنامه مناسب را انتخاب کنیم تا تحول ایجاد شود.

 

پیام شهروندی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد.

https://vaghayesanat.ir/707194کپی شد!
48
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *