فولاد اکسین در پی کسب رکوردهای تازه

هورنیوز – افشین محمدی رئیس هیات‌مدیره فولاد اکسین خوزستان تاکید کرد: با همت مدیران و تیم بازاریابی محصولات این شرکت به قلب اروپا صادر شده، به گونه‌‌ای که محصولات اکسین در رقابت با نمونه‌های خارجی در کنار مرغوب‌‌ترین محصولات مشابه قرار گرفته است.

 

وی اظهار کرد: پیش از این به دلیل عدم توان شرکت‌‌های داخلی در تولید این محصولات، تمام این ورق‌‌ها از خارج کشور وارد می‌شد که با توجه به جایگاه استراتژیک کشور در دسترسی به ذخایر نفت و گاز و مستهلک بودن خطوط لوله انتقال نفت و گاز در شرایطی که تحریم‌ها علیه کشور موجب شده دسترسی به این محصولات جهت ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز و همچنین بازسازی خطوط موجود غیرممکن شود، از این رو با اعتماد وزارت نفت به توان داخلی، متخصصان این شرکت توانستند با نقش‌‌آفرینی در ابر‌طرح خط انتقال نفت از گوره به جاسک، اکسین را به کانون توجه وزارت نفت و صنایع دیگر تبدیل کنند.

https://vaghayesanat.ir/707232کپی شد!
27