صنعتی‌ترین استان ایران در بازار کار

شواهد آماری حاکی از آن است که در زمستان 1402، مردم «یزد»، بیشترین سهم از اشتغال در بخش صنعت را داشته‌اند. در مقابل «کرمانشاه»، در میان 31 استان کشور کمترین سهم از اشتغال در بخش نامبرده را به خود اختصاص داده است.

وقایع صنعت – بخش صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که با افزایش رشد تولید می‌تواند منجر به ایجاد و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی عظیمی در اشتغال کشورها گردد. نگاهی به تجارب کشورهای توسعه یافته جهان نشان می دهد که صنعت، بیشترین نقش را در شکل‌گیری و تداوم توسعه اقتصادی آن‌ها ایفا کرده است.

بررسی ها نشان از آن دارد که در زمستان ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰ فرد شاغل در کشور بالغ بر ۳۳ نفر در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند. البته این سهم در استان‌های مختلف یکسان نبوده و ۱۶ استان سهم اشتغال در بخش صنعتشان بیشتر از میانگین کشوری بوده است.

در «یزد» تقریبا نیمی از شاغلین در زمستان سال گذشته مشغول کار در بخش صنعت بوده‌اند. بدین ترتیب این استان بیشترین سهم از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است. در مقابل در برخی استان های مرزی این رقم کمتر از میانگین کشوری بوده است. شواهد حاکی از آن است که کرمانشاه کمترین سهم از اشتغال در بخش صنعت کشور را داشته است. در ادامه به بررسی سهم اشتغال در بخش صنعت در زمستان ۱۴۰۲ در میان ۳۱ استان کشور پرداخته شده است.

چند درصد از جمعیت کشور مشغول کار صنعتی هستند؟

کیک اقتصادی از سه بخش اصلی تشکیل شده است. این بخش ها شامل «خدمات»، «کشاورزی» و «صنعت» است. افراد شاغل در بازار کار با حضور در یکی از این سه بخش به تولید کالا و خدمت پرداخته و از این طریق به رشد اقتصادی کشور کمک می کنند.

شواهد آماری نشان دهنده آن است که در زمستان ۱۴۰۲، از مجموع افراد شاغل در کشور، ۳۳.۵ درصد مشغول کار در بخش صنعت بوده‌اند. به بیان دقیق‌تر از هر ۱۰۰ فرد شاغل در بازار کار کشور، بالغ بر ۳۳ نفر، مشغول کار صنعتی بوده‌اند. شواهد آماری نشان می‌دهد که سهم کارکنان بخش صنعت در استان‌های مختلف یکسان نبوده است. در ادامه به بررسی سهم هر استان از اشتغال در بخش صنعت پرداخته شده است.

عروس کویر ایران، محفل شاغلان مدرن‌ترین بخش اقتصادی

نگاهی به داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم اشتغال در بخش صنعت در زمستان ۱۴۰۲ در بازه ۲۱.۹ تا ۴۹.۲ درصدی نوسان داشته است.

در استان یزد، سهم اشتغال در بخش صنعت به ۴۹.۲ درصد رسیده است. بدین ترتیب می‍‌توان گفت در دل کویر، تقریبا نیمی از افراد شاغل در بازار کار مشغول فعالیت صنعتی بوده‌اند. یکی از دلایل رونق بخش صنعت در یزد می‌تواند آن باشد که به دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی و کم‌رونقی بخش کشاورزی، تمرکز بر توسعه بخش صنعت بیشتر شده تا بدین طریق مشکل معیشت مردم کمتر شده و بحران بیکاری بهبود یابد.

پس از «یزد» استان «مرکزی» با کسب سهم ۴۸ درصدی از اشتغال در بخش صنعت، بالاترین میزان این نرخ را به خود اختصاص داده و در رده دوم این رتبه‌بندی جای گرفته است. در سایر استان ها این سهم کمتر از ۴۵ درصد گزارش شده است.

سهم اشتغال بخش صنعت در ۱۵ استان کمتر از میانگین کشوری

بررسی ارقام خبر از آن می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۲ در ۱۵ استان کشور، سهم اشتغال در بخش صنعت کمتر از میانگین کشوری آن بوده است.  استان «کرمانشاه» با کسب سهم ۲۱.۹ درصدی از شاغلین بخش صنعت، کمترین میزان این رقم را در زمستان سال گذشته به خود اختصاص داده است.

«آذربایجان غربی» با کسب سهم ۲۲ درصدی و «کرمان» نیز با قرارگیری بر سکوی ۲۲.۷ درصدی به ترتیب مقام دوم و سوم کمترین سهم از کارکنان بخش صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند. در سایر استان ها بالغ بر یک چهارم افراد حاضر در بازار کار، در بخش صنعت فعالیت داشته‌اند.

https://vaghayesanat.ir/711232کپی شد!
9449