عبور تقاضای مصرف برق از ٧۴‌هزار مگاوات در هفته جاری

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای مصرف برق کشور با حاکم شدن موج جدید گرما از ٧٤‌هزار مگاوات عبور کند که تامین مطمئن و پایدار این میزان برق مستلزم همراهی عموم مشترکان است.

وقایع صنعت – مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به پیش‌بینی نقشه‌های هواشناسی از افزایش شدت گرما طی هفته جاری در سراسر کشور، اظهار داشت: مطابق پیش‌بینی‌ها میزان تقاضای مصرف برای هفته آینده بار دیگر نصاب جدیدی را ثبت خواهد کرد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای مصرف برق کشور با حاکم شدن موج جدید گرما از ٧۴‌هزار مگاوات عبور کند که تامین مطمئن و پایدار این میزان برق مستلزم همراهی عموم مشترکان است تا صنعت برق را در گذر از این روزهای گرم تابستان بدون ایجاد کوچک‌ترین خللی در تامین برق یاری کنند.

https://vaghayesanat.ir/711853کپی شد!
9381