رشد ۱۲.۸ درصدی تولید آهن اسفنجی در کشور

پایش و بررسی تولید آهن اسفنجی در واحدهای احیا مستقیم نشان می‌دهد که حجم تولید آهن اسفنجی ایران در ۳ ماهه نخست سال جاری، ۱۱ میلیون و ۳۱۰ هزار تن بوده که ۱۲.۸ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل است.

وقایع صنعت – میزان تولید فولاد میانی ایران در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با رشد بسیار جزئی ۰.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۹ میلیون و ۲۷۷ هزار تن رسید. در مجموع، تولید فولاد میانی ایران در فصل بهار سال جاری، تنها ۱۸ هزار تن بیش از بهار سال گذشته بوده است.

همچنین پایش و بررسی تولید آهن اسفنجی در واحدهای احیا مستقیم نشان می‌دهد که حجم تولید آهن اسفنجی ایران در ۳ ماهه نخست سال جاری، ۱۱ میلیون و ۳۱۰ هزار تن بوده که ۱۲.۸ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل است. علت رشد قابل توجه تولید آهن اسفنجی، بهره‌برداری از واحدهای جدید احیا مستقیم در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری است.

جزئیات تولید فولاد میانی کشور

در ۳ ماهه نخست سال جاری، ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تن بیلت و بلوم در واحدهای فولادسازی کشور تولید شده که رشد جزئی ۰.۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

میزان تولید اسلب نیز در ۳ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۳ میلیون و ۵۲۷ هزار تن رسید.

از کل تولید فولاد میانی کشور در سال ۱۴۰۲، ۶۲ درصد سهم بیلت و بلوم و ۳۸ درصد سهم اسلب بوده است.

https://vaghayesanat.ir/711870کپی شد!
9605