گروه توسعه ملی واگذاری پتروشیمی شازند را باور نکرده؟

در حالی که گروه توسعه ملی اعلام کرده پتروشیمی شازند به پالایشگاه تهران واگذار شده، رئیس حراست گروه توسعه ملی با حفظ سمت به عنوان سرپرست حراست پتروشیمی شازند معرفی شده است.

وقایع صنعت – محسن الیاسی، رئیس حراست گروه توسعه ملی، با حفظ سمت به عنوان سرپرست حراست پتروشیمی شازند معرفی شده است. این در حالی است که بانک ملی و گروه توسعه ملی اعلام کرده‌اند که پتروشیمی شازند به پالایشگاه تهران واگذار شده است. برخی نهادهای نظارتی و مجلس به این واگذاری اعتراض داشته‌اند، اما این واگذاری همچنان اصرار دارند.

این موضوع که سرپرست حراست پتروشیمی شازند همزمان رئیس حراست گروه توسعه ملی است، سوالاتی را در مورد باور گروه توسعه ملی به این واگذاری مطرح کرده است. به نظر می‌رسد که با وجود دریافت مبلغ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از این واگذاری، همچنان مدیر خود را به زیرمجموعه سابق خود اعزام می‌کنند.

سرپرست حراست پتروشیمی شازند که همزمان رئیس حراست گروه توسعه ملی است، این پیام را منتقل می‌کند که گروه توسعه ملی ممکن است هنوز به تمامیت این واگذاری اطمینان کامل نداشته باشد. این وضعیت ممکن است باعث افزایش سوالات و ابهامات در میان ذینفعان و ناظران شود.

https://vaghayesanat.ir/711905کپی شد!
9715