آب و برق خوراک خبرخوان خوراک اتم

علی شب نورد گفت: از ابتدای کار دولت سیزدهم تصمیم گرفته شد ظرف چهار سال ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد شود و تا انتهای برنامه هفتم این میزان به ۱۵ هزار مگاوات افزایش یابد.
معاون بازار برق ایران مطرح کرد: صنایعی که متقاضی انرژی مستمر هستند موظف‌اند طبق قانون امسال حداقل 2 درصد از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر به واسطه احداث نیروگاه یا خرید از تابلوی سبز بورس تهیه کنند تا به این واسطه مشمول مدیریت مصرف نشوند.