یادداشت خوراک خبرخوان خوراک اتم

مقابله با چرخه چاپلوسی و تملق در ادارات ایران نیاز به تلاش‌های گسترده و هماهنگ دارد. با ایجاد آگاهی، شفافیت، مشارکت عمومی، توسعه مهارت‌ها و ارزش‌های اخلاقی، سیستم پاداش و تشویق، و سیستم گزارش‌دهی و شکایت می‌توان به تدریج این مشکل را کاهش داد و به ساختاری سالم و عادلانه در ادارات دست یافت.
محدودیت های برقی در دو سال‌ گذشته، برای شرکت‌های فولادی نه تنها به صنایع پائین دست و... ضرر وارده کرده بلکه عمده تولیدات این صنعت بر اساس سفارش‌ها و دریافت پیش‌پرداخت انجام‌ می‌شود و توقف تولید و سر باز زدن از انجام این تعهدات، بار مالی و حقوقی بسیار سنگینی برای آن ها در پی خواهد داشت.

شاخص کارآمدی مدیران

19:33
هورنیوز – یک اشکالی که در طی سالهای اخیر در گروه های واتساپی رسانه ای و به طور کلی فضای رسانه ای استان مشاهده شده تایید یا تخطئه…