دانش بنیان خوراک خبرخوان خوراک اتم

عضو کمیسیون انرژی:

بر اثر سیاست‌های صحیحی که در کشور به اجرا گذاشته شد، شرایط خوبی به لحاظ دستاوردهای دانش بنیانی داریم و دانش بنیان شدن صنعت نفت و گاز با سرعت خوبی به انجام رسیده است و با بومی سازی نیز زمینه را برای اشتغال جوانان به وجود آوردند.
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به واردات حدود 2.5 میلیارد دلار کالا، تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت پتروشیمی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: فرصت بسیار مطلوبی برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان برای جلوگیری از خروج این مقدار ارز فراهم است.