رسانه خوراک خبرخوان خوراک اتم

روز ملی ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است برای بازتعریف و تأکید بر اهمیت این حوزه در موفقیت و پیشرفت سازمان‌ها. برای استفاده بهینه از فرصت‌ها و مواجهه مؤثر با چالش‌ها، سازمان‌ها باید به سمت بهره‌گیری از متخصصین واقعی روابط عمومی حرکت کنند.

قسمت دوم؛

مدیر روابط عمومی باید ابتدا محیط داخلی و خارجی شرکت را تحلیل کند. این مقوله شامل شناخت مشتریان، رقبا، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری است. این تحلیل به مدیر روابط عمومی کمک می کند تا بهترین استراتژی ها را برای ارتباط با مخاطبان انتخاب کند.
برای پرداخت هزینه تبلیغات و... برخی رسانه های وابسته به مدیران روابط عمومی های این شرکت ها و رسانه های غیر بومی در راس قرار دارند و اگر چنانچه مجالی شد، رسانه های خوزستانی نیز در نظر گرفته می شوند!
هورنیوز – متن این نامه بدین شرح است: جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت سلام علیکم   همانطور که مستحضر هستید خوزستان یکی از حیاتی‌ترین استان‌های کشور بوده و ظرفیت‌های زیادی، چون…