هورنیوز خوراک خبرخوان خوراک اتم

یک نماینده مجلس: سپردن واردات خودرو به شرکت‌ها یعنی دوباره همان رانت و سوءاستفاده و انحصار وجود دارد. هدف نمایندگان مجلس از واردات خودرو این بود که هر کسی از مردم که توانایی‌اش را دارد، برای استفاده شخصی خود حداقل بتواند واردات خوردو داشته باشد تا از این امکانی که فراهم شده مردم استفاده کنند، نه اینکه شرکت‌ها بهره ببرند.
منتقدین بر این باورند چینش و انتصاب مدیران متخصص و کاربلد می توانست به رشد و توسعه این استان بیشتر کمک کند که نشد و این نکته مدیریتی برای خلیلیان بزرگترین مورد منفی طی یکسال گذشته بود. به طور مثال انتصاب مدیران کل کم تجربه که نهایتاً دفتردار یک شهردار بوده اند و تخصصی در این حوزه نداشته اند و موارد متعدد دیگر.