ارز ترجیحی خوراک خبرخوان خوراک اتم

هورنیوز – از طرف دیگر طی یک ماه اخیر شاهد آن هستیم که برخی از نانوایی‌ها به‌صورت خودسرانه در ساعات کاری،‌ نانوایی‌شان را تعطیل می‌کنند یا زمان پخت…

افزایش سوءتغذیه در ایران

08:41
هورنیوز – افزایش کمرشکن هزینه‌های زندگی، طبقه متوسط را به زیرخط فقر کشانده و خانواده‌های فقیر را به حاشیه پرتاب کرده است. با گسترش فقر در جامعه و…