وزارت نفت به مصوبه شورای عالی امنیت ملی بی توجهی کرده است

هورنیوز – توسعه میادین نفتی مشترک از اهمیت ویژه‌ای در میان کشورهای دارای منافع برخوردار است. اما متاسفانه در سال های گذشته علیرغم تاکیدات مختلف این مهم از سوی دولت‌ها، آنطور که باید مورد توجه، برنامه‌ریزی و اقدامات عملیاتی قرار نگرفته است و انتقادات بسیاری از کارشناسان را به همراه داشته است.

 

منتقدان می‌گویند دولت قبل و همچنین دولت حال حاضر، نه تنها اقدامات قابل توجه ای در این خصوص نداشتند، حتی مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این حوزه مهم را دنبال نکرده و کوتاهی کردند.

 

لذا خبرنگار ما برای بررسی هرچه بیشتر این موضوع گفتگویی اختصاصی را با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است که در ادامه خلاصه آن را ملاحظه خواهید نمود.

 

مالک شریعتی نیاسر با اشاره به ضرورت توجه دولت ها به میادین نفتی مشترک، پیرامون اقدامات صورت گرفته در این حوزه، بیان داشت: بحث میادین مشترک به ویژه میدان مشترک غرب کارون جزء اولویت‌ها و فوریت‌های مهم کشور است. اما متاسفانه در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برنامه جامعه‌ای برای این موضوع طراحی و تدوین نشده است.

 

وی در ادامه، افزود: با توجه به ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، انتقادی که ما نسبت به این موضوع داریم، تاخیری است که در اجرای اقدامات تکلیف شده به دولت و وزارت نفت، صورت گرفته است.

 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان، تاکید کرد: ما در مجلس انتظار داریم وزارت نفت سرعت‌کار را بالابرده و توسعه میادین نفتی مشترک به ویژه در غرب کارون را با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری کند.

https://vaghayesanat.ir/706549کپی شد!
23