قانون خوراک خبرخوان خوراک اتم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را در راستای حمایت از بازار سرمایه و پس از موافقت وزارت اقتصاد تصویب کردند که بر اساس آن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی در سال جاری حذف نمی‌شود.
آنگونه که در گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه آمده است، تخلفات گسترده صورت پذیرفته در این شرکت، منجر به اخلال عمده در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی و مورد نیاز عامه مردم، سو استفاده از فروش غیرمجاز اسلب به دلالان از طریق تغییر در گردش کار، پوشش اقدامات غیرقانونی به منظور ایجاد انحصار یا کمبود عرضه آنها، اخلال گسترده در سیاست های تولیدی و توزیع و در نهایت ایجاد رانت و منافع و سود نامشروع و غیرقانونی برای عده ای خاص و همچنین ورود ضرر و زیان به سهامداران عمده و خرد از جمله دولت شده و منشا آثار زیان بار دیگری در نظام تولیدی و اقتصاد کشور همانند گسترش فساد، فراهم نمودن بستر فرار مالیاتی برای دلالان و ویژه خواری شده است.