استاندار خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور: بر اساس ارزیابی‌ ها و مشورت با استاندار خوزستان ۱۵ نفر از مدیران استان خوزستان تغییر می‌کنند و جای خود را به مدیران تازه‌ نفس و انقلابی خواهند داد. پیرو دستور رئیس‌ جمهور محترم نیز این تغییرات در اسرع وقت توسط دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود.
هورنیوز – محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بعدازظهر امروز(پنجشنبه ۲۱ مهر) در نشست جمع بندی نظارت میدانی یک روزه کمیسیون…