عباس صدریان فر خوراک خبرخوان خوراک اتم

جلسه سازگاری با کم آبی استان خوزستان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان و حضور عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.
مدیر‌عامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به آغاز اجرای طرح آبرسانی «فدک» یا طرح جامع تأمین آب شهر‌های شمال شرق خوزستان از سد کارون ۳ گفت: انتقال آب به این اراضی موجب رونق کشاورزی و کسب و کار، ایجاد عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت در این مناطق است.