توسعه و ارتقا شبکه ارتباطی در ۲ منطقه خوزستان

هورنیوز – رحیم فلاح زاده مدیر مخابرات منطقه خوزستان بیان کرد: به منظور ارتقا و ارائه خدمات نوین ارتباطی جهت بهره مندی مردم از شبکه ارتباطی ثابت با کیفیت در مرکز گلستان اهواز، سه دستگاه تجهیزات فنی و کافوی نوری مخابراتی پیشرفته به شماره های ۲۶، ۲۸ و ۸۲ جایگزین کافوهای مسی شد که بر اساس برنامه ریزی و با اجرای عملیات برگردان، وارد مدار خواهد شد.

 

فلاح زاده ادامه داد: با نصب و راه اندازی تجهیزات فنی به روز و پیشرفته، ضمن جمع آوری حجم زیادی از pcm های مرکز، مشترکان تلفن ثابت، خدمات صوت و دیتای خانگی Adsl با کیفیت و سرعت های بالای دیتا را تا ۲۴ مگابیت دریافت و تجربه خواهند کرد.

 

مدیر مخابرات منطقه خوزستان اظهار داشت: همچنین پروژه نصب و راه اندازی ۳۰ دستگاه کافوی نوری پیشرفته در مراکز تلفنی مخابرات شهرستان اهواز در حال انجام است.

 

وی گفت: همچنین با توسعه و فراهم کردن زیر ساخت های ارتباطی کافوی پیشرفته نوری در مرکز تلفن پرظرفیت امام خمینی باغملک نصب و راه اندازی شد.

 

فلاح زاده ادامه داد: با نصب و راه اندازی تجهیزات فنی کافوی نوری شبکه ارتباطی تلفن ثابت مشترکان در هفت منطقه باغملک توسعه و ارتقا یافت.

https://vaghayesanat.ir/706091کپی شد!
54