استراتژی جدید پلیمری‌ها برای ورود به بازار آفریقا

هورنیوز – رضا توفیقی در نشست خبری دومین همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری با بیان اینکه صادرات رمز موفقیت بنگاههای اقتصادی است، اظهار داشت: در این همایش می توانیم با بازارهای خارجی بیشتر آشنا شده و نسبت به بازار داخل هم شناخت پیدا کنیم.

 

وی با بیان اینکه شرکتی که فعالایت صادراتی انجام می‌دهد در داخل و خارج از کشور موفق عمل می‌کند، افزود: صادرات به تراز ارزی کشورهایی که با نوسانات ارزی مواجهند کمک می کند، همچنین به تامین نیاز ارزی و اقتصادی کمک می کند و بنگاه می تواند خود را نوسانات نرخ ارز مصون نگه دارد.

 

این عضو هیات مدیره انجمن پلیمر در ادامه با بیان اینکه طی ۲۵ سال گذشته سرمایه گذاری خوبی در حوزه صنعت پتروشیمی شده است، گفت: اگر سرمایه گذاری صادرات محور را توسعه دهیم می‌توانیم بخش قابل توجهی از ارزش افزوده اقتصاد ملی کشور را حفظ کنیم ضمن اینکه منجر به افزایش درآمد و رفاه جامعه خواهیم شد.

 

وی با بیان اینکه هدف این است که فضای تشویق و جریان‌سازی در امر صادرات به اشکال مختلف محقق شود، خاطرنشان کرد: ما سعی می کنیم در کناذر بازار هدف راه دسترسی به بازار هدف را هم معرفی کنیم بعبارت دیگر استراتژی ورود به بازار خارجی را معرفی کنیم و مهمترین انتخاب‌ها را داشته باشیم. چرا که به عقیده ما ورود به بازار خارجی مترادف با صادرات نیست.

 

توفیقی با بیان اینکه اخیر روی بازار آفریقا هم متمرکز شده‌ایم، یادآور شد: استراتژی ما در بازاریابی تنها صادرات نیست، بلکه در نظر داریم لایسنسینگ انجام دهیم.

https://vaghayesanat.ir/706681کپی شد!
29