فشار تورم بر فقرا ۱۷.۷ درصد بیشتر از ثروتمندان!

هورنیوز – فاصله تورم بین دهک اول تا دهک دهم نیز در شاخص نقطه به نقطه به ۷/۱۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل (۱۵ درصد) افزایش ۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

 

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، محدوده تغییرات تورم در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۹۳.۵ درصد برای دهک دهم و ۸۳.۸ درصد برای دهک اول است.

 

باید توجه داشت که هزینه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱۷.۲ درصد هزینه ماهانه دهک دهم را تشکیل می‌دهد که این رقم برای پایین‌ترین دهک هزینه‌ای (دهک اول) برابر با ۴۳.۳ درصد است؛ به بیان دیگر افزایش قیمت این گروه کالایی با شدت قابل توجهی، آسیب‌پذیرترین خانوارهای کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر، دهک اول هزینه‌ای از شرایط تورمی نسبت‌ به دهک‌های بالاتر جامعه آسیب بیشتری می‌بیند، البته باید توجه کنیم که دولت در ماه های اخیر با یارانه نقدی سعی در جبران این هزینه ها داشته است.

 

طبق این گزارش افزایش هزینه نقطه به نقطه برای دهک اول از ۶۴ در خرداد به ۶۶.۷ درصد در تیرماه، دهک دوم از ۶۱ به ۶۳.۵، دهک سوم ۵۸.۳ به ۶۰.۷ درصد، دهک چهارم ۵۶.۹ به ۵۹.۲ درصد، دهک پنجم ۵۵.۲ به ۵۷.۴ درصد، دهک ششم ۵۴.۱ به ۵۶.۲ درصد، دهک هفتم ۵۲.۸ به ۵۴.۷ درصد، دهک هشتم از ۵۱.۲ به ۵۲.۹ درصد، دهک نهم ۵۰.۴ به ۵۱.۶ درصد و دهک دهم در ۴۹ درصد ثابت باقی مانده است.

 

تورم ماهانه هم در شرایطی برای کل خانوارهای کشور برابر ۴.۶درصد بوده که این عدد برای دهکهای هزینه‌ای نیز در بازه ۵درصد برای دهک اول تا ۳.۹درصد و برای دهک دهم بوده است.

https://vaghayesanat.ir/707170کپی شد!
19